Pháp luật

Quảng Nam kiểm điểm, làm rõ việc đầu tư Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 1

03/10/2023 14:17 Bản để in

Quyết toán các hạng mục vượt tổng mức đầu tư tại dự án Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 1), tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Quảng Nam kiểm điểm, làm rõ việc đầu tư Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 1

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký văn bản về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Duy Hải, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 1).

Theo đó, chính quyền tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức kiểm điểm, làm rõ việc đầu tư thực hiện một số hạng mục, công việc vượt giá trị được duyệt tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Duy Hải, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 1).

Ngoài ra, thực hiện quyết toán các hạng mục vượt tổng mức đầu tư khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xử lý trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, sau khi chủ đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Duy Hải, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 1) từ hơn 135 tỷ đồng lên hơn 139 tỷ đồng.

Trong đó phần vốn tăng thêm hơn 4 tỷ đồng sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã có chủ trương dừng thực hiện để quyết toán, bàn giao các dự án Khu tái định cư Sơn Viên, Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) và Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) tại huyện Duy Xuyên.

Tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương dừng thực hiện các dự án Khu tái định cư Sơn Viên, Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam làm chủ đầu tư để bàn giao cho huyện Duy Xuyên tiếp tục triển khai.

Hoàng Anh
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê