Pháp luật

Quảng Nam: Rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư

29/09/2021 07:42 Bản để in

(ĐTCK) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án theo đúng quy định pháp luật; sử dụng biên bản kê khai và khối lượng kiểm đếm hiện trạng được xác lập trước đây đã được Thanh tra tỉnh xác định.

Quảng Nam: Rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Dự án Hera Complex Riverside do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án khu đô thị: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thống nhất Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 04 dự án khu đô thị do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư như trên được ban hành vào ngày 16/8/2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 dự án khu đô thị do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành, trong đó sử dụng Biên bản kê khai và khối lượng kiểm đếm hiện trạng được xác lập trước đây đã được Thanh tra tỉnh xác định.

Cụ thể, tại dự án Khu đô thị 7B mở rộng, số liệu đo đạc ghi nhận với tổng số 947 thửa dựa trên kết quả đo đạc thửa đất địa chính (năm 2013 và 2015) do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Trắc địa công trình Quảng Nam - Đà Nẵng đo vẽ và Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình về đo đạc chỉnh lý riêng từng thửa đất. Số liệu kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc ghi nhận tổng số biên bản đã kê khai và kiểm đếm là 354 bản.

Tại dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside, số liệu đo đạc ghi nhận với tổng số 492 thửa, do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình lập năm 2017 và chỉnh lý năm 2021. Số liệu kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc được ghi nhận với tổng số biên bản đã kê khai và kiểm đếm là 262 bản.

Tại dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh, số liệu đo đạc ghi nhận 265 thửa dựa trên kết quả đo đạc thửa đất địa chính (năm 2018) do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình đo đạc. Số liệu kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc được ghi nhận với tổng số biên bản đã kê khai và kiểm đếm là 90 bản gồm 58 hộ dân còn hiện trạng ảnh hưởng và 32 hộ dân không còn hiện trạng ảnh hưởng cây cối, hoa màu.

Tại dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, số liệu đo đạc được ghi nhận với 142 thửa dựa trên kết quả kết quả đo đạc thửa đất địa chính năm 2018 và chỉnh lý năm 2021 do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình lập. Số liệu kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc được ghi nhận với tổng số biên bản đã kê khai và kiểm đếm là 45 bản, gồm 12 hộ dân còn hiện trạng ảnh hưởng và 33 hộ dân không còn hiện trạng ảnh hưởng cây cối, hoa màu.

Cùng với đó, UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án theo hình thức tổ chức họp trực tiếp đối với tất cả chủ sử dụng đất (cá nhân, hộ gia đình, tổ chức), các cơ quan có liên quan trong khu vực có đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Đảm bảo công khai, minh bạch, trực tiếp, đúng quy trình, quy định. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện UBND cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất được thu hồi.

Trong trường hợp các chủ sử dụng đất không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc có ý kiến khác thì UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm vận động, giải thích, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn trước khi thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt phương án; báo cáo phải xác định cụ thể, đầy đủ các nội dung phát sinh.

Đối với các chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng của dự án nhưng chưa kiểm đếm hiện trạng, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện quy trình, thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Đối với cây cối, hoa màu có trên đất tại thời điểm kiểm kê nhưng đã mất hiện trạng, UBND thị xã Điện Bàn xác định vụ hoa màu bồi thường theo quy định được đề cập tại Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với phần diện tích đất chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan có liên quan khẩn trương lập các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Với Công ty cổ phần Bách Đạt An, sau khi các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, nếu chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn số tiền mà chủ đầu tư đã chi ứng trước thì chủ đầu tư chịu phần chênh lệch và xem như hỗ trợ nhân dân. Nếu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn thì chủ đầu tư tiếp tục chi bổ sung để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Đối với diện tích đất còn hiện trạng, chưa thực hiện bồi thường thì thực hiện các bước thủ tục, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 30/10/2021.

Được biết, 4 dự án khu đô thị: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư là các dự án có liên quan đến vụ kiện tranh chấp hợp đồng thương mại về phân phối bất động sản giữa Công ty Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam. Vụ kiện khiến hơn 1.000 người dân mua đất tại các dự án này thông qua Công ty Đầu tư Hoàng Nhất Nam bị ảnh hưởng khi Bách Đạt An đòi đơn phương chấm dứt hợp đồng với đối tác Hoàng Nhất Nam và không công nhận danh sách các khách hàng đã mua đất từ phía đối tác.

Vụ kiện đã được tòa án nhân dân các cấp tại Đà Nẵng, Quảng Nam đưa ra xét xử. Tại các phiên tòa này, tòa án đều đưa ra phán quyết bác bỏ việc Bách Đạt An tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam và buộc đơn vị này phải phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để thực hiện các thủ tục ra sổ đỏ cho hơn 1.000 khách hàng.

Tag:

Uông Tân
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê