Pháp luật

Thủ tục đưa tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

05/01/2020 10:29 Bản để in

(ĐTCK) Tôi xây dựng nhà xưởng chế biến đá ốp lát trên thửa đất đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2008 nhưng không đưa nhà xưởng, nhà ở vào giấy chứng nhận. Tôi hỏi thì Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh bảo nhà xưởng làm sai vị trí trong sổ, tức là vị trí làm phía Đông, thì tôi làm phía Tây và chờ Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Giờ tôi muốn đưa tài sản vào bìa đất thì tôi phải làm những thủ tục gì?  

Thủ tục đưa tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trả lời:  

Điểm d, Khoản 4, Điều 95, Luật Đất đai năm 2013 quy định, trong trường hợp có sự thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký trước đó, thì người sử dụng đất phải tiến hành đăng ký biến động.

Như vậy, trong trường hợp này bạn phải tiến hành đăng ký biến động đối với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện (nếu chưa có Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện, thì thực hiện đăng ký đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất).

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được quy định tại Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013, bạn có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận về việc kê khai và hiện trạng tài sản gắn liền với đất.

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện trạng xây dựng nhà xưởng của bạn không đúng hướng so với giấy tờ, trường hợp này được quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau: “Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai”.

Hồ sơ bạn nộp bao gồm:

- Đơn đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc);

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc);

- Bản sao chứng thực hoặc công chứng các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (02 bản);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc và bản sao chứng thực);

- Tờ khai lệ phí trước bạ.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw ​
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê