Pháp luật

Thủ tục làm lại sổ đỏ

23/02/2020 13:00 Bản để in

(ĐTCK) Do sơ suất nên tôi đã làm mất sổ đỏ một căn hộ chung cư mới mua. Xin hỏi, giờ tôi muốn xin được cấp lại giấy khác thì tôi phải làm sao? 

Thủ tục làm lại sổ đỏ

Trả lời:

Theo Điều 77, Nghị định 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013), hộ gia đình, cá nhân mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy này. UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Riêng các tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại UBND cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất giấy chứng nhận nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao giấy chứng nhận đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Luật gia Nguyễn Văn Khôi, Chuyên viên Tư vấn pháp luật - Trung tâm Tư vấn pháp luật TP.HCM, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê