Pháp luật

Vì sao Đà Nẵng huỷ quyết định ban hành giá đất đối với Dự án Phú Gia?

22/09/2021 12:39 Bản để in

Đà Nẵng hủy bỏ Quyết định ban hành giá đất đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound nhằm đảm bảo các điều kiện khi thi hành bản án của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Vì sao Đà Nẵng huỷ quyết định ban hành giá đất đối với Dự án Phú Gia?

Liên quan đến Quyết định quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyết định 3387 ngày 2/8/2019 của UBND TP. Đà Nẵng đối với dự án Phú Gia Compound (Baodautu.vn đã phản ánh), ngày 22/9, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã cung cấp một số thông tin để làm rõ hơn những nội dung liên quan đến quyết định 2931/QĐ-UBND.

Theo Sở TNMT TP. Đà Nẵng, từ tháng 01/2017, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phú Gia Compound chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại khu đất 126 Ông Ích Khiêm với quy mô 20.023m2 để xây dựng Khu nhà ở Phú Gia. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất, báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Ngày 24/4/2017, UBND Thành phố có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nguồn gốc đất, mật độ xây dựng trước khi chuyển mục đích đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát pháp lý liên quan đến dự án khu nhà ở Phú Gia theo quy định của pháp luật; đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra các quy hoạch ràng buộc trước khi đấu giá đối với khu đất 126 Ông Ích Khiêm trình UBND Thành phố xem xét xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích của dự án nêu trên.

Đến tháng 5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trình Hội đồng thẩm định giá đất. Tại thời điểm này, dự án nhà ở Phú Gia Compoud nằm trong 09 dự án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an có văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án. Tháng 8/2018, UBND Thành phố có văn bản thống nhất tạm thời dừng xác định giá đất cụ thể đối với Dự án Khu nhà ở Phú Gia.

Ngày 20/3/2019, UBND Thành phố có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất và trình UBND Thành phố phê duyệt giá đất tại Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 về phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia để làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, dự án Khu nhà ở Phú Gia đang trong quá trình khởi tố vụ án nên Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 chưa được thực hiện.

Đến ngày 13/01/2020, Toà án nhân dân TP. Hà Nội có Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HS-ST và Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về xử lý vi phạm các quy định về Luật đất đai có liên quan đến dự án Phú Gia Compound, nội dung: “Giao cho Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân, tránh phát sinh thiệt hại, giữ ổn định về an ninh trật tự”.

Để đảm bảo các điều kiện thi hành bản án của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, UBND TP. Đà Nẵng nhận thấy việc ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 là chưa phù hợp. Vì vậy, UBND TP. Đà Nẵng quyết định hủy bỏ để tiếp tục triển khai bản án của Tòa.

Sau khi rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan trong việc thực hiện thi hành Bản án của các ngành chức năng, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HSPT ngày 12/5/2020 và tổ chức xác định giá đất của dự án theo đúng quy định.

Hà Minh
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê