Pháp luật

VNREA kiến nghị quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

10/12/2018 15:00 Bản để in

(ĐTCK) Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã có văn bản khiến nghị Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

VNREA kiến nghị quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Theo VNREA, doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, mô hình kinh doanh, loại hình tổ chức kinh tế, hình thức, cách thức huy động vốn; quyền tự do hợp đồng; tự do lựa chọn hình thức, cách thức giải quyết tranh chấp; tự do cạnh tranh lành mạnh.

Do đó, doanh nghiệp có quyền tự do vay vốn, huy động các nguồn tài chính không trái với quy định pháp luật để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Vì vậy, quy định giới hạn chi phí lãi vay của Nghị định 20 chưa phù hợp với nguyên tắc tôn trọng quyền tự do kinh doanh - một nguyên tắc đã được quy định trong luật định và đã được thừa nhận rộng rãi trong pháp luật của nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, Nghị định 20 đang có sự không thống nhất với Nghị định 43 về tỷ lệ vốn vay được phép huy động, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, VNREA cho rằng, không nên quy định khống chế chi phí lãi vay, mà chỉ cần quy định về vốn tự có của doanh nghiệp như quy định tại Nghị định 43.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Thành Nguyễn
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê