Kiến trúc

Quảng Nam: 1664 tỷ đồng phát triển đô thị Nam Phước

25/10/2018 17:29 Bản để in

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chương trình phát triển đô thị Nam Phước (huyện Duy Xuyên) giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Quảng Nam: 1664 tỷ đồng phát triển đô thị Nam Phước

Quảng Nam đã phê duyệt chương trình phát triển đô thị Nam Phước.

Theo Chương trình này, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển đô thị Nam Phước được chia làm 3 khu vực chính, gồm: Phân vùng I (khu vực Bắc sông Đào): Đến năm 2020 cải tạo chỉnh trang đô thị 34,01ha, cải tạo chỉnh trang làng xóm khoảng 68,4ha.

Phát triển mới khu dân cư đô thị khoảng 15,48ha và khu chức năng chuyên biệt (Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp) khoảng 1,02ha. Đến năm 2030 cải tạo chỉnh trang đô thị khoảng 34,01ha, cải trang làng xóm khoảng 121,8 ha. Phát triển mới khu dân cư khoảng 43,36 ha và khu chức năng chuyên biệt (Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp) khoảng 1,02ha.

Phân vùng II (khu vực phía Đông Nam sông Đào) đến năm 2020 cải tạo chỉnh trang đô thị 73,76ha, cải tạo chỉnh trang làng xóm khoảng 30,5ha. Phát triển mới khu dân cư đô thị khoảng 56,97ha và khu chức năng chuyên biệt (Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp) khoảng 1,23ha.  Đến năm 2030 cải tạo chỉnh trang đô thị khoảng 73,76ha, cải trang làng xóm khoảng 57,8 ha. Phát triển mới khu dân cư khoảng 136,3 ha và khu chức năng chuyên biệt (Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp) khoảng 1,23ha.

Phân vùng III (khu vực phía Tây Nam sông Đào) đến năm 2020 cải tạo chỉnh trang đô thị 71,08ha (trong đó ưu tiên chỉnh trang 13,98ha), cải tạo chỉnh trang làng xóm khoảng 55,3ha. Phát triển mới khu dân cư đô thị khoảng 12,27ha và khu chức năng chuyên biệt (du lịch làng nghề) khoảng 13,82ha.

Đến năm 2030 cải tạo chỉnh trang đô thị 71,08ha, cải tạo chỉnh trang làng xóm khoảng 55,3ha. Phát triển mới khu dân cư đô thị khoảng 85,21ha và khu chức năng chuyên biệt (du lịch làng nghề) khoảng 13,82ha.

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giai đoạn đến năm 2030 khoảng 1.664,94 tỷ đồng. Trong đó, dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 khoảng 471,00 tỷ đồng, bao gồm: nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại-dịch vụ; giao thông, cấp- thoát nước.

UBND tỉnh giao UBND huyện Duy Xuyên tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai các nội dung, kế hoạch của Chương trình phát triển đô thị Nam Phước được duyệt, trong đó tập trung triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung nhằm đạt các chỉ tiêu phát triển đô thị theo giai đoạn 05 năm và hằng năm.

Giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ danh mục dự án đầu tư ưu tiên đầu tư theo Chương trình phát triển đô thị Nam Phước được duyệt, bố trí kế hoạch vốn theo quy định phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh để triển khai thực hiện.

Chương trình của tỉnh Quảng Nam nhằm phấn đấu mục tiêu xây dựng đô thị Nam Phước trở thành đô thi ̣loaị IV trong giai đoan đến năm 2020.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê