Bất động sản

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông Phạm Hùng với Lê Đức Thọ

15/08/2017 09:00 Bản để in

(ĐTCK) UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5212/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500.

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông Phạm Hùng với Lê Đức Thọ

Theo quyết định, địa điểm tuyến đường trên là nút giao ngã 3 của tuyến đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, có vị trí thuộc địa giới quận Nam Từ Liêm.

Tuyến đường Phạm Hùng có mặt cắt ngang 68 m, gồm hai lòng đường xe chạy rộng 24 m, hè hai bên rộng 16 m... Tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng có mặt cắt ngang 50 m, gồm 2 lòng đường xe chạy chính rộng 5m; hè hai bên rộng 16 m...

Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung quyết định này, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới nút giao để triển khai cắm mốc theo quy định.

UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời, tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới nút giao theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, phê duyệt và triển khai cắm mốc giới; quản lý mốc giới và xây dựng tại khu vực nút giao theo quy định.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Theo Việt Dương
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê