Quy hoạch

Bình Định bố trí 65 ha đất phát triển cụm công nghiệp

02/11/2021 07:49 Bản để in

(ĐTCK) Bộ Công Thương vừa có ý kiến thống nhất bổ sung cụm công nghiệp Giao Hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Bình Định bố trí 65 ha đất phát triển cụm công nghiệp

Theo quy hoạch tỉnh Bình Định đến năm 2035, diện tích đất xây dựng đô thị Hoài Nhơn được tăng lên gần 3.000 ha.

Khu đất đề xuất quy hoạch Cụm công nghiệp Giao Hội nằm trên địa bàn phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, có quy mô diện tích khoảng 65 ha, bao gồm: 40,35 ha đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp và 24,65 ha đất quy hoạch đất rừng có chức năng sản xuất.

Về nguồn gốc, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đây là đất của các hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND phường Hoài Tân quản lý. Hiện trạng sử dụng đất là đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất), đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng lúa 1 vụ kém hiệu quả).

UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết, mục tiêu cụ thể của việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 là 60 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất 1.847,7 ha.

Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 gồm 36 cụm công nghiệp với tổng diện tích 996 ha; giai đoạn đến năm 2025 gồm 46 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.379,5 ha; không tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật của 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 317,9 ha (do đã đầu tư hoàn thiện); đầu tư hoàn thiện và triển khai đầu tư mới 48 cụm công nghiệp với tổng diện tích theo quy hoạch 1.529,7 ha.

Về nhu cầu vốn đầu tư, theo định hướng phát triển các cụm công nghiệp, trên địa bàn tỉnh có 60 cụm công nghiệp, trong đó, 12 cụm công nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 48 cụm công nghiệp đã triển khai đầu tư và đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật. Tổng nhu cầu vốn đầu tư của 48 cụm công nghiệp là hơn 2.760 tỷ đồng gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác

Trong quá trình xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp thuộc Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn đảm bảo tính khả thi, phát huy hiệu quả; ưu tiên thu hút, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ... có công nghệ cao, sạch, an toàn, thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững vào cụm công nghiệp.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại hiện trạng, chịu trách nhiệm tính pháp lý, chính xác thông tin số liệu hồ sơ cụm công nghiệp Giao Hội và quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp theo thẩm quyền, quy định;

Đồng thời, cập nhật vào Phương án phát triển cụm công nghiệp, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai để báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụm công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn cho phù hợp, đúng quy định, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, lưu ý lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp có năng lực, kinh nghiệm; thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định của pháp luật đất đai, lâm nghiệp; quan tâm công tác bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp; thu hút ngành nghề vào cụm công nghiệp đúng quy định.

Việt Hương
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê