Quy hoạch

Bình Định: Kiến nghị đưa Cảng Đề Gi, Tam Quan ra khỏi quy hoạch

08/06/2021 18:05 Bản để in

Tỉnh Bình Định xác định khu vực đầm Đề Gi và Tam Quan là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng kết hợp Cảng cá Đề Gi và Tam Quan.

Bình Định: Kiến nghị đưa Cảng Đề Gi, Tam Quan ra khỏi quy hoạch

Khu vực đầm Đề Gi và Tam Quan là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng kết hợp cảng cá Đề Gi và Tam Quan.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, cho biết, cửa biển Đề Gi và Tam Quan luôn bị bồi lắng hàng năm, mực nước rất thấp, luồng tàu ra vào rất hẹp nên UBND tỉnh này đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đưa cảng Đề Gi và cảng Tam Quan ra khỏi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời xác định khu vực đầm Đề Gi và Tam Quan là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng kết hợp cảng cá Đề Gi và Tam Quan.

Trong văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, lãnh đạp UBND tỉnh Bình Định nêu rõ, theo Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt ngày 12/11/2015, khu vực đầm Đề Gi và Tam Quan được xác định là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng kết hợp cảng cá Đề Gi và Tam Quan.

Năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã công bố đầm Đề Gi và Tam Quan thuộc danh sách khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng cho tàu cá.

Trước đó, ngày 30/5/2015, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, định hướng hình thành hai trung tâm nghề cá của tỉnh tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) và đầm Đề Gi (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát); trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng mới cảng cá Tam Quan và cảng cá đầm Đề Gi tại Vĩnh Lợi, Mỹ Thành, Phù Mỹ, nâng cấp cảng cá Đề Gi hiện hữu để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, Quyết định số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã quy hoạch cảng Đề Gi và cảng Tam Quan là bến tổng hợp địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay, cửa biển Đề Gi và Tam Quan luôn bị bồi lắng hàng năm, mực nước rất thấp, luồng tàu ra vào rất hẹp chỉ phù hợp với tàu cá và khôngcó hàng hóa qua cảng Đề Gi, Tam Quan.

“Hện nay, cảng biển Đề Gi và Tam Quan chưa có dự án được duyệt và cũng chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải, do đó không có ảnh hưởng lãng phí đầu tư khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh này cho rằng, trong tất cả các chủ trương, chính sách, quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định đều xác định cảng Đề Gi và Tam Quan chỉ là cảng cá khu vực kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng cho tàu cá.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cho điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải, theo đó đưa cảng Đề Gi và cảng Tam Quan ra khỏi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việt Hương
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê