Quy hoạch

Dự án Khu Tái định cư Vạn Tường chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan?

25/04/2022 10:08 Bản để in

Đến nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã có kế hoạch bù tiến độ phần khối lượng chậm trễ tại Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường.

Dự án Khu Tái định cư Vạn Tường chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan?

Ảnh minh họa.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến kết luận sau khi kiểm tra thực tế về Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường, huyện Bình Sơn.

Theo kế hoạch thi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt thì dự án bị chậm tiến độ, nhưng việc chậm trễ này, ông Minh cho rằng, do nguyên nhân khách quan. Đến nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã có kế hoạch bù tiến độ phần khối lượng chậm trễ.

Theo ông Minh, đây là công trình phải tổ chức thi công quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ để có mặt bằng bố trí tái định cư cho người dân; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân sau khi Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ giải quyết các kiến nghị của nhân dân thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn về nhu cầu tái định cư tại Khu đô thị Vạn Tường.

Vì vậy, ông Minh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn với trách nhiệm là chủ đầu tư khẩn trương tổ chức giao ban hiện trường và đánh giá tiến độ thực hiện công trình hàng tuần, đảm bảo phù hợp theo Kế hoạch tiến độ bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; kế hoạch thi công công trình được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 15/4/2022; kịp thời giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền và xử lý theo quy định đối với các nhà thầu thi công chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình; chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công toàn bộ mặt bằng Khu vực 1 (10,66 ha) trước ngày 16/5/2022 và toàn bộ mặt bằng Khu vực 2 (8,7 ha) trước ngày 30/5/2022.

“Trường hợp tiến độ thi công bị chậm trễ thì căn cứ vào tiến độ bàn giao mặt bằng và kế hoạch thi công để xử lý trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan”, ông Minh ý kiến.

Ông Minh chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ các đơn vị thi công trong quá trình triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án tái định cư Vạn Tường, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất biện pháp giải quyết đối với phần diện tích đất tiếp giáp với ranh giới quy hoạch dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

UBND huyện Bình Sơn rà soát kinh phí đã phân bổ cho dự án để đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) xem xét bổ sung kinh phí thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Bình, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường, huyện Bình Sơn trước ngày 30/4/2022.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Bình Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích đất tiếp giáp với ranh giới quy hoạch Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo quy định.

Để kịp thời bố trí vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện của dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Bình Sơn để đề xuất UBND tỉnh xem xét ứng trước dự toán ngân sách năm sau (phần vốn ngân sách tập trung) cho UBND huyện Bình Sơn để có kinh phí thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

Nhiệt Băng
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê