Quy hoạch

Hà Nội lên tiếng về tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

17/11/2022 10:51 Bản để in

Theo UBND TP Hà Nội, kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ của Thành phố dự kiến ​​chia 4 giai đoạn, trong đó đợt 1 lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ (giai đoạn 2021-2025) và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D.

Hà Nội lên tiếng về tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Chung cư nguy hiểm cấp độ D, nhà C8 Giảng Võ.

Trả lời kiến nghị của cử tri về tiến độ cải tạo chung cư cũ, UBND Thành phố Hà Nội cho biết, triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn, UBND Thành phố đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Số lượng nhà chung cư cũ của Thành phố 1.579 nhà, hiện nay UBND các quận, huyện, thị xã đang tiếp tục rà soát để cập nhật bổ sung.

Đề án xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, Thành phố sẽ ban hành 3 Kế hoạch để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, Kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, khảo sát, kiểm định tổng thể các chung cư cũ; Kế hoạch lập quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chung cư cũ, đề án quy định quy gom tái định cư chung cư cũ; Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các cũ chung cư. Tuỳ tình hình thực tế khi triển khai, Thành phố sẽ điều chỉnh tiến độ, danh mục phát sinh đảm bảo tính linh hoạt, khả thi và đồng bộ với các kế hoạch có liên quan.

Đến nay, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 31/12/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 về việc tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 về Cải tiến, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội – đợt 1.

Các kế hoạch dự kiến ​​chia 4 giai đoạn, trong đó đợt 1 lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 gồm: 6 khu có tính khả thi (Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân) và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp); đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai; rà soát bổ sung đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D (có phát sinh trong quá trình kiểm định) còn lại trên địa chỉ bàn; xem xét triển khai đề án, dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đối với cũ chung cư đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết dự kiến ​​xong trong Quý IV/2022, thì có thể tổ chức sự lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến trong Quý I/2023, dự kiến ​​khởi công trong Quý II/2023.

Với các cũ chung cư sẽ được cập nhật bổ sung vào các đợt tiếp theo, triển khai thực song song đồng thời theo kế hoạch và trong những năm tiếp theo; khuyến khích chung cư nào hoàn thành xong trước kiểm định và quy hoạch thì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư triển khai trước.

Cũng liên quan đến việc cải, xây dựng lại các chung cư cũ, trả lời kiến nghị của các quận, huyện về đề nghị quan tâm, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn phường Thành Công, Giảng Võ và các phường trên địa bàn quận Ba Đình. UBND Thành phố Hà Nội cho biết, tại Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 về Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn- đợt 1, UBND Thành phố đã giao UBND quận Ba Đình: hoàn thành công tác di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D; tổ chức khảo sát, xác định số liệu hiện trạng nhà chung cư cũ; tổ chức kiểm định; nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết 1/500; lựa chọn chủ đầu tư dự án các khu chung cư Thành Công, Giảng Võ trên địa bàn quận Ba Đình.

Về công tác di dời nhà nguy hiểm cấp D, UBND TP Hà Nội cho biết, theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, tổng số hộ dân phải di dời là 174 hộ. Đã tổ chức di dời 128 hộ dân về nhà tạm cư, còn 46 hộ chưa đồng thuận di dời, gồm 1 hộ tại Đơn nguyên 1,3 tập thể Bộ Tư pháp, 3 hộ tại Đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh, 3 hộ tại nhà 148-150 Tây Sơn, 16 hộ tại Đơn nguyên 3 nhà C8 tập thể Giảng Võ, 23 hộ tại Đơn nguyên 1,2 nhà G6A Thành Công. Ngày 25/1/2022, quận Ba Đình ban hành kế hoạch về việc thực hiện di dời đối với các hộ còn lại, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc quận thực hiện cưỡng chế di dời đối với các hộ không chấp hành.


Theo VOV
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê