Quy hoạch

Khánh Hòa xin chuyển đổi hơn 7 ha rừng thực hiện Dự án hồ Chà Rang

20/10/2021 16:20 Bản để in

UBND tỉnh Khánh Hòa giải trình rằng, hơn 7 ha rừng xin chuyển đổi mục đích nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (7,14 ha) sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ Chà Rang (thị xã Ninh Hòa).

Theo Tờ trình, đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 401 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Chủ đầu tư dự án này là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, khu vực dự án có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả năng suất và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi khu vực dự án hiện nay chưa được đầu tư đồng bộ hoặc đã xuống cấp nên chỉ đáp ứng được khoảng 30% so với nhu cầu dùng nước sinh hoạt phục vụ nông nghiệp, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm, dẫn đến đời sống người dân còn khó khăn, kinh tế vùng dự án chưa được phát triển.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng hồ Chà Rang để đảm bảo cơ bản nhu cầu dùng nước nuôi trồng thủy sản và một phần nhu cầu tưới lúa, cây ăn quả trên địa bàn 2 xã Ninh Hưng, Ninh Lộc thuộc thị xã Ninh Hòa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án là cần thiết.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, vị trí, diện tích, kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ Chà Rang đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 489 (ngày 20/9/2021). Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định diện tích rừng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 7,14 ha (rừng trồng sản xuất) trên địa bàn các xã Ninh Hưng, Ninh Lộc.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ Chà Rang thuộc quy hoạch rừng sản xuất và ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích 7,14 ha (rừng trồng sản xuất) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ Chà Rang.

Dự kiến sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, dự án này sẽ cấp nước cho khoảng 250 ha nuôi trồng thủy sản, tưới cho khoảng 55ha lúa và 325 ha hoa màu, cây ăn quả…

Linh Đan
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê