Quy hoạch

Phú Yên phản hồi thông tin về Khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác - Phú Yên

04/10/2023 14:18 Bản để in

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác - Phú Yên do Công ty cổ phần Bất động sản TopLand làm chủ đầu tư được xây dựng trên khu đất có mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Phú Yên phản hồi thông tin về Khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác - Phú Yên

Một góc Khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác. Nguồn: Facebook Khách sạn.

Liên quan đến thông tin phản ánh của người dân về việc Khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác - Phú Yên trên địa bàn TP. Tuy Hòa được xây dựng trên khu đất có mục đích sử dụng đất là đất sản xuất công nghiệp, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã có văn bản thông tin, trả lời nội dung phản ánh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết, khu đất nêu trên do Công ty cổ phần Bất động sản TopLand (gọi tắt là Công ty TopLand) làm chủ đầu tư tại khu phố 1, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa; được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1372, ngày 5/8/2020.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc sử dụng đất của Công ty TopLand.

Kết quả, theo Quyết định thu hồi và cho thuê đất (tại Quyết định số 2047, ngày 2/11/2007) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp ngày 4/1/2008) cấp cho Công ty cổ phần Đại Lộc của UBND tỉnh Phú Yên; khu đất nêu trên có mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, theo quy định tại khoản 3, Điều 189, Luật Đất đai và điểm b, khoản 3, Điều 81, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Công ty Top Land khi mua lại tài sản của Công ty cổ phần Đại Lộc thì phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 4/1/2008).

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên điều chỉnh một số nội dung tại quyết định cho thuê đất đối với Công ty TopLand. Lý do điều chỉnh là “đối chiếu với quy định pháp luật và sửa chữa sai sót trước đây khi xác định mục đích sử dụng tại khu đất nêu trên chưa phù hợp và tránh trường hợp gây thiệt hại nghĩa vụ tài chính, dẫn đến thất thu ngân sách của địa phương”.

Sau đề nghị của Sở, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1154, ngày 31/8/2023 về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1372. Theo đó, khu đất trên (Khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác – Phú Yên) được cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (TMD); mục đích xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh.

Theo tìm hiểu, sau khi có phản ánh của công dân, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành các văn bản số 4828/UBND-TH (ngày 13/9/2023) và 5182/UBND-TH (ngày 28/9/2023), nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trả lời thông tin phản ánh cho công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Được biết, Công ty TopLand có trụ sở chính tại số 21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Chi nhánh của Công ty TopLand tại Phú Yên (tại số 1, đường Thăng Long, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, đây cũng là địa chỉ khách sạn) bắt đầu hoạt động từ ngày 23/3/2023.

Nguyễn Toàn
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê