Quy hoạch

Quảng Nam: Duy nhất một doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư Khu đô thị số 3

05/05/2022 15:56 Bản để in

Chỉ có một doanh nghiệp đăng ký và đủ năng lực thực hiện dự án Khu dân cư đô thị số 3 (thị xã Điện Bàn). Doanh nghiệp này có tên trong danh sách nợ thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Duy nhất một doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư Khu đô thị số 3

Khu dân cư đô thị số 3 nằm rên địa bàn phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã công nhận Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3 (phường Điện An) và ở Khu dân cư Phúc Thành (xã Điện Thắng Trung) tại Thị xã Điện Bàn.

Khu dân cư đô thị số 3 (phường Điện An) có diện tích khoảng 5,01 ha; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 44,38 tỷ đồng.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khoảng 24,84 tỷ đồng. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự án dự kiến từ năm 2022 – 2023.

Trong khi đó, dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Phúc Thành, xã Điện Thắng Trung có quy mô diện tích khoảng 8,5 ha; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) khoảng 70,643 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 35,2 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư dự kiến từ năm 2022 – 2024…

Liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú, tháng 11/2021, đây là doanh nghiệp có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp nợ thuế (nợ quá 90 ngày) do Cục Thuế tỉnh Quảng Nam công khai. Trong danh sách này, Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú, mã số thuế 4000440174, địa chỉ tại 28 Phan Bội Châu, P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, có số nợ hơn 32 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp có số nợ nhiều nhất.

Hoàng Anh
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê