Quy hoạch

Quảng Nam rà soát toàn diện các dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

02/12/2021 11:17 Bản để in

Tỉnh Quảng Nam sẽ thu hồi những dự án đang giải phóng mặt bằng dở dang, nhà đầu tư không có khả năng thực hiện tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Quảng Nam rà soát toàn diện các dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc còn nhiều bất cập.

Ngày 2/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết luận của Chủ tịch Tỉnh, ông Lê Trí Thanh trong cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đến nội dung xây dựng tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, ông Lê Trí Thanh giao UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Cụ thể, đối với những dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài, không có tính khả thi thực hiện, nhà đầu tư không có năng lực hoặc thiếu trách nhiệm phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng thì tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hợp lý lại quy hoạch chi tiết, phần diện tích tập trung đông dân cư giao lại cho UBND thị xã Điện Bàn để sắp xếp, chỉnh trang khu dân cư, có sự hỗ trợ của nhà đầu tư (cho phép đưa vào chi phí dự án).

Ngoài ra, đối với những dự án đang giải phóng mặt bằng dở dang, nhà đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện thì đề xuất thu hồi, chuyển sang mục đích công cộng, trồng cây xanh, các tiện ích xã hội khác.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng giao ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo cụ thể; yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2021.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Trung Nam tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đến hết tháng 10/2022 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục đầu tư. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Nhất Nam thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5 và Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Các dự án này đều do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Lý do thu hồi 4 dự án trên là do công trình chợ Điện Dương (Điện Bàn) không thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục, đầu tư theo hình thức đối tác công tư đúng quy định pháp luật. Việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án trên để tạo nguồn vốn để thanh toán cho công trình chợ Điện Dương không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có 70 dự án bất động sản đang thực hiện đầu tư và chưa đủ điều kiện mua bán nhà, cấp sổ đỏ.

Hoàng Anh
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê