Quy hoạch

Quảng Ngãi: Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ

10/04/2020 10:36 Bản để in

(ĐTCK) UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ

Khu vực thị trấn Ba Tơ, huyện Ba tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới quản lý hành chính huyện Ba Tơ với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.137,96 km2, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn Ba Tơ và 18 xã (Ba Động, Ba Dinh, Ba Giang, Ba Điền, Ba Thành, Ba Vinh, Ba Khâm, Ba Trang, Ba Lế, Ba Bích, Ba Vì, Ba Tiêu, Ba Xa, Ba Ngạc, Ba Tô, Ba Cung, Ba Nam, Ba Liên).

Khu vực lập quy hoạch có ranh giới, phía Đông giáp thị xã Đức Phổ; phía Tây giáp huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và huyện K’Bang (tỉnh Gia Lai); phía Nam giáp huyện An Lão (tỉnh Bình Định) và phía Bắc giáp các huyện: Minh Long, Nghĩa Hành và Sơn Hà.

Theo quy hoạch, dự báo quy mô dân số toàn huyện Ba Tơ đến năm 2030 khoảng 68.000 người, tốc độ tăng dân số trung bình 1,2%/năm; đến năm 2040 khoảng 75.000 người, tốc độ tăng dân số trung bình 0,92%/năm.

Tính chất vùng huyện Ba Tơ đó là vùng phát triển nông lâm nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, chất lượng, là vùng nguyên liệu nông lâm sản chăn nuôi…, tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến công nghiệp; phát triển dịch vụ, du lịch (du lịch văn hóa, du lịch sinh thái). Là vùng phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Ông Trần Ngọc Căng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết:“ Quan điểm và mục tiêu quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ đó là phải đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Định hướng phát triển mạng lưới các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư phù hợp với sự phân bổ các vùng kinh tế phù hợp với khả năng phát triển; đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời gắn liền với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa. Tập trung đầu tư phát triển các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ nhằm tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn trong toàn huyện”.

Uông Tân
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê