Quy hoạch

Vĩnh Phúc điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp

22/11/2021 17:11 Bản để in

(ĐTCK) Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tiến hành và sẽ là cơ sở khoa học cho các chính sách, biện pháp quản lý, khai thác đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp

Chất lượng môi trường đất nông nghiệp Vĩnh Phúc cơ bản ở ngưỡng an toàn.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc công bố các thông tin liên quan đến dự án “Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, tỉnh đã tiến hành phân tích, đánh giá 1.732 mẫu, bao gồm 554 mẫu đất, 664 mẫu nước và 514 mẫu bùn, được lấy từ các nguồn có khả năng gây ô nhiễm chính cho đất nông nghiệp như khu, cụm công nghiệp, làng nghề, bãi rác thải, khu vực canh tác sử dụng nhiều phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật.

Kết quả cho thấy, về cơ bản, chất lượng môi trường đất nông nghiệp đều ở ngưỡng an toàn về các chỉ tiêu kim loại nặng. Hàm lượng các kim loại nặng trong đất phần lớn đều nằm dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03- MT:2015/BTNMT.

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm bị ô nhiễm bởi chỉ tiêu kim loại nặng, bao gồm: 1 mẫu đất tại Khu công nghiệp Bình Xuyên bị ô nhiễm As; 7 mẫu bùn ô nhiễm As, 1 mẫu bùn ô nhiễm Pb thuộc huyện Vĩnh Tường; 2 mẫu bùn ô nhiễm Pb thuộc huyện Lập Thạch; 1 mẫu bùn ô nhiễm Cd thuộc huyện Yên Lạc… Số lượng mẫu cận ô nhiễm Cd, Zn và Cu có xuất hiện nhưng không đáng kể. Không có mẫu nào cận ô nhiễm Crom.

Trong 170 mẫu đất được lấy tại các vị trí có khả năng ảnh hưởng từ kho chứa thuốc bảo vệ thực vật và khu vực canh tác sử dụng nhiều phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật cho thấy, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh đều nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 15:2008/BTNMT, không có mẫu nào bị ô nhiễm hoặc cận ô nhiễm.

Kết quả trên là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng đánh giá cơ bản, toàn diện về nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh; có phương án sử dụng hợp lý, hiệu quả, đồng thời, đưa ra những hoạch định chiến lược bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Thanh Huyền
Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê