Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG ĐIỆN SỐ 1767/CĐ-TTG

  • Những “khoảng hở” đấu giá đất

    07:04 04/04/2022

    (ĐTCK) Mục đích thực hiện đấu giá đất là nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận đất đai một cách bình đẳng, minh bạch, nhưng do cơ chế chưa hoàn thiện nên đã tạo ra nhiều “khoảng hở”…