Tin tức, bài viết mới nhất về: KOEN SOENENS

  • Hiện thực hóa chủ trương xây nhà cho công nhân

    08:27 07/03/2022

    Hai dự án xây dựng nhà ở cho người lao động tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng vốn đầu tư 86,64 triệu USD đã được Ban QLKKT Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.