Tin tức, bài viết mới nhất về: RA SOÁT

  • Hà Nội rà soát các biên bản ghi nhớ về đầu tư chưa triển khai

    15:19 27/06/2022

    Nhằm thúc đẩy thực hiện các biên bản ghi nhớ đã ký về đầu tư từ năm 2016 đến nay, Hà Nội sẽ rà soát, phân loại các biên bản ghi nhớ có khả năng triển khai, trường hợp nhà đầu tư không có khả năng triển khai hoặc không quan tâm, Thành phố xem xét tiếp tục kêu gọi đầu tư theo quy định.