Vật liệu

Gỡ vướng trong công tác công bố giá vật liệu xây dựng tại TP.HCM

01/10/2018 10:26 Bản để in

(ĐTCK) Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM giải đáp về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Gỡ vướng trong công tác công bố giá vật liệu xây dựng tại TP.HCM

Cụ thể, theo Bộ Xây dựng, về vật liệu phổ biến được công bố giá theo quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 19, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố giá vật liệu xây dựng phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương.

Cụ thể, UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định và công bố giá vật liệu xây dựng làm cơ sở quản lý giá xây dựng công trình trên địa bàn.

Do đó, việc lựa chọn danh mục vật tư, vật liệu xây dựng để công bố giá thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM. Bộ Xây dựng lưu ý, danh mục vật tư, vật liệu xây dựng được công bố phải đảm bảo tính phổ biến, tính thị trường, tính đa dạng, tính thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng tại địa phương…

Kim Đức
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê