Vật liệu

Phú Yên tiếp tục yêu cầu quản lý chặt chẽ vật liệu xây dựng phục vụ cao tốc

03/11/2023 10:10 Bản để in

Phú Yên nhấn mạnh các nhà thầu thi công nếu có hiện tượng bán vật liệu xây dựng phục vụ cao tốc ra bên ngoài thì phải chịu trách nhiệm.

Phú Yên tiếp tục yêu cầu quản lý chặt chẽ vật liệu xây dựng phục vụ cao tốc

Thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. Nguồn Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên.

Liên quan đến tiến độ Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Dự án Cao tốc qua tỉnh Phú Yên), Sở Giao thông vận tải tỉnh này cho biết, tính đến hết ngày 31/10, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 86,58 km/ 90,12 km, đạt 96,08%; phần khối lượng còn lại 3,54 km chủ yếu là đất nhà ở của hộ gia đình.

Về xây dựng 12 khu tái định cư, tỉnh Phú Yên có 4 khu tái định cư xây dựng hoàn thành; 8 khu tái định cư đang thi công san lấp mặt bằng đạt từ 90 - 100%. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có 1 địa phương cơ bản hoàn thành việc di dời; 3 địa phương đang triển khai di dời; 2 địa phương còn lại đang lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, công tác giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng của tỉnh Phú Yên đang chậm so với kế hoạch dự kiến. Cụ thể, lũy kế đã giải ngân đến ngày 31/10 được 793,369 tỷ đồng, đạt 40,72% (so với tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư trên địa bàn tỉnh là 1.948 tỷ đồng).

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về dự án cao tốc ngày 2/11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh việc khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng cho dự án cao tốc Bắc - Nam đang được áp dụng một số cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, không để lợi dụng cơ chế đặc thù này để xảy ra những sai phạm.

Các nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý mỏ, nếu có hiện tượng bán vật liệu xây dựng ra bên ngoài, thì phải chịu trách nhiệm.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu, trong thời gian đến, các địa phương cần sớm hoàn thành các khu tái định cư để ổn định cuộc sống cho người dân.

Đối với các chủ đầu tư và đơn vị thi công, Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án 85 kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp vật liệu thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam, đảm bảo về nguồn gốc hợp pháp, đạt chất lượng theo quy định; thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các nhà thầu thi công đảm bảo theo đúng phạm vi, diện tích, khối lượng, mục đích khai thác tại các mỏ đã đăng ký.

Các nhà thầu trong quá trình khai thác phải thực hiện đầy đủ các phương pháp, quy trình, bảo đảm an toàn kỹ thuật, phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ. Sau khi kết thúc khai thác, các nhà thầu phải thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường, nghiệm thu khối lượng đã khai thác theo quy định.

Nguyễn Toàn
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê