Vật liệu

Quảng Nam: Đấu giá khai thác khoáng sản phải được nhân dân trong vùng dự án đồng thuận

15/09/2023 16:04 Bản để in

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm tra thực tế đấu giá quyền khai thác khoáng sản; việc đấu giá khai thác khoáng sản phải được nhân dân trong vùng dự án đồng thuận.

Quảng Nam: Đấu giá khai thác khoáng sản phải được nhân dân trong vùng dự án đồng thuận

Một mỏ cát tại thôn Ngọc Kinh Đồng, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa có chỉ đạo giải quyết một số tồn tại về thủ tục đấu giá, thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra thực tế việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường được uỷ quyền để phê duyệt kế hoạch và giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra cụ thể các khu vực khoáng sản đưa vào đấu giá theo đề nghị của các địa phương khi đảm bảo đủ điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam yêu cầu khu vực khoáng sản đưa vào đấu giá phải phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt, không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, đảm bảo an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật… và được Nhân dân trong vùng dự án đồng thuận.

Tỉnh Quảng Nam cũng ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các bước thủ tục còn lại về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong đó có việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Với trường hợp UBND cấp huyện đã thực hiện đấu giá và phê duyệt kết quả trúng đấu giá thì UBND cấp huyện chịu trách nhiệm rà soát lại hồ sơ, trình tự, thủ tục đấu giá đã thực hiện. Trong trường hợp UBND cấp huyện chưa thực hiện đấu giá thì tạm dừng chờ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh. Trong thời gian tạm dừng, UBND cấp huyện rà soát, đề xuất lại kế hoạch đấu giá và giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt để thực hiện theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng vì lý do bất khả kháng chưa khai thác hoặc khai thác chưa hết trữ lượng được cấp phép, nếu giải quyết được vướng mắc và nhân dân trong vùng dự án đồng thuận thì thống nhất cho phép lập thủ tục cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản không phải thực hiện việc đấu giá lại…

Hoàng Anh
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê